Masz pytania na temat Grecji?
Zapytaj lokalnego mieszkańca poprzez live chat!

Przepisy i Warunki

Warunki Korzystania

Korzystanie ze strony oraz elektronicznych usług triphelp jest dozwolone odwiedzającym/użytkownikom, pod warunkiem bezwarunkowej zgody na następujące warunki użytkowania mające zastosowanie na wszystkich materiałach, w tym zdjęć, tekstów, video znajdujących się na stronie internetowej. Odwiedzający/ użytkownik powinien dokładnie przeczytać warunki wymienione poniżej przed rozpoczęciem korzystania z serwisów triphelp. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, nie należy korzystać z tej strony. Odwiedzający/użytkownicy powinni często odwiedzać tę stronę, aby informować się o wszelkich zmianach w treści tych stron. Dalsze korzystanie z triphelp nawet po zmianach w bezwarunkowych pomocą przyjęcia gości / użytkownika niniejszych warunków .

Prawo Autorskie

Cała zawartość triphelp, w tym (bez ograniczeń), usługi, teksty, zdjęcia, video, logo i znak towarowy, oraz wszystkie inne nazwy produktów lub usług lub haseł wyświetlanych na triphelp nie mogą być kopiowane, naśladowane lub zostać przedmiotem wykorzystania, w całości lub częściowo, bez uprzedniej pisemnej zgody triphelp lub innych posiadaczy znaku towarowego ponieważ są one własnością triphelp oraz/lub osób określonych jako właścicieli praw autorskich w serwisie i są chronione na pdstawie przepisów dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej oraz regulowane krajowym i międzynarodowym prawem autorskim.
Wszelkie produkty własności intelektualnej innych osób znajdujące się na triphelp, zostaly umieszczony w dobrej wierze w celu informowania odwiedzających/ użytkowników. Obiekty te, na wniosek właścicela, będą natychmiast usuniete.

Licencja

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystania, powielanie, publikowanie, kopiowanie, przechowywanie, sprzedaż, dystrybucja, wydajność, pobieranie (download), przetłumaczenie lub modyfikowany w jakikolwiek sposób oferowanego serwisu, w części lub w skróconej treści, własności triphelp, bez uprzedniej pisemnej zgody.
Znaki towarowe innych firm, organizacji, partnerów, organów lub stowarzyszeń, są ich własnością intelektualną i przemysłową i dlatego ponoszą one wszelką odpowiedzialność.

Linki do stron internetowych (links)


Triphelp nie kontroluje dostępności, zawartość, ochrony danych osobistych i jakość innych stron internetowych na które mogą trafić odwiedzający/użytkownicy poprzez hiperłącza (links) lub banery reklamowe (skrótowo określany jako "linki "). Te linki znajdują się tylko w celach poglądowych.
Strony internetowe i ich linki, które umiszczone na triphelp, mają własne warunki użytkowania i polityki prywatności. Umieszczanie linków na triphelp nie stanowi akceptację treści poszczególnych stron i nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz szkody wynikające z ich wykorzystania, użytkownik ma dostęp do nich na własną odpowiedzialność.

Treści przekazywane przez użytkowników


Triphelp daje użytkownikom możliwość publikowania własnych komentarzy i opinii.
Triphelp ma prawo (ale nieobowiązek) do monitorowania treści tych komentarzy i opinii i zapobiec publikacji materiałów nielegalnych, grożących, oszczerczych, napastliwych, obscenicznych, skandalicznych, grożących, pornograficznych, lub cokolwiek innego, co może być uznane za poza prawem lub w inny sposób narusza prawo. Jeśli treść jakpowyżej zostanie zauważona, mamy prawo usunięcia go bez powiadomienia lub innych formalności.
Każdy użytkownik, który publikuje treści, wyraża zgodę i akceptuje, że :

1.    Nie publikuje żadnych wiadomości, danych, informacji, tekstów, zdjęć, filmów wideo i innych materiałów, które są fałszywe, niezgodne z prawem, mylące, oszczerczye, zniesławiające, wulgarne, pornograficzne, obsceniczne, zdegenerowane, aluzyjne w sposób obsceniczny, lub stanowiące molestowaniem lub nękanie innej osoby, która jest grożące, naruszające prywatność lub prawa do upublicznienia, które jest obraźliwe, lub jest oszukańcze i bez prawne w inny sposób.
2.    Nie publikuje treści, które są obraźliwe dla społeczności internetowej, takich jak treści promujące rasizm, fanatyzm, nienawieść lub fizycznej szkody jakiegokolwiek rodzaju przeciw jakiejkolwiek grupy lub osoby.
3.    Nie publikuje treści, które stanowią zachęcaniem, promowaniem lub zawierającej instrukcje do przeprowadzenia nielegalnych działań, takich jak produkcja lub zakupu nielegalnej broni, tworzenie wirusów komputerowych, oraz innych działań które stanowiłyby przestępstwo lub byłyby podstawą do poszukiwania odpowiedzialności.
4.    Nie publikuje treści, które mogą naruszać patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub innych praw innych osób prywatnych. Dokładniej, treści, które propagują nielegalne lub nieautoryzowane kopiowanie chronionych prawem autorskim dzieła innej osoby.
5.    Nie publikuje treści, w które ktoś podaje się jako osoba fizyczna lub podmiot, lub w inny fałszywny sposób w stosunku do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, w tym triphelp.
6.    Nie publikuje niechcianych reklam, masowej wysyłki mail lub "spam", przekazuje "junk mail", wiadomości łańcuchowych (chain letters), wirusów, uszkodzone dane (corrupted data) lub innych szkodliwych plików.
7.    Nie publikuje prywatnych informacji innych osób, w tym, bez ograniczeń, nazwiska (nazwiska rodzinnego), adresu, numeru telefonów, adresów e-mail, numerów ubezpieczenia i numerów kart kredytowych.
8.    Nie publikuje treści lub linków o treści, która narusza poprzednie podrozdziały w niniejszym dokumencie, które są nieodpowiednie lub mogą narazić triphelp lub jego użytkowników na ryzyko lub odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju.
9.    Każdy, kto jest zawarty na fotografii kub jest "sfotografowany" wyraził zgodę na upload tej fotografii na triphelp.
10.    Triphelp eliminuje koszty wszelkich opłat licencyjnych i wszelkich innych opłat wierzytelności na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, poprzez publikowanie zawartości strony internetowej.

Użytkownicy uznają nam prawo do sprawdzenia i zatwierdzenia wysyłanego nam materiału przed publikacją na stronie internetowej triphelp. Triphelp ma prawo (ale nie obowiązek) do monitorowania, zatwierdzenia, odrzucenia lub usunięcia treści przekazywanej przez użytkowników na stronę internetową triphelp, a decyzje te nie są ponowno badane.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje i usług opublikowane na triphelp mogą zawierać nieścisłości lub błędy. Triphelp, partnerzy oraz firmy współpracujące z triphelp nie gwarantuje dokładności i są zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości i błędy związanych z informacjami przedstawionymi na stronie internetowej lub przesyłanmi za pośrednictwem maili (e-mail) oraz live czatu. Użytkownicy/odwiedzający działają samoocenę i według własnej woli i recenzji, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności strony internetowej triphelp oraz jej partnerów. Triphelp nakłania turystów do badania przewodników wydanych przez rząd Grecji i Unii Europejskiej (UE).

Przepisy przejściowe

Triphelp ma prawo do wszelkich zmian, dodawanie lub odejmowania Przepisów i Warunków i zasad korzystania, sporadycznie w jego uznaniu, jeżeli uzna to za konieczne i uzasadnione (ale nie wyłącznie) z przyczyn prawnych, regulacyjnych i technicznych, lub z uwagi na zmiany w usługach.
Zawiadomienie o jakiejkolwiek zmianie, na tej stronie, jest traktowane jako akceptacja przez odwiedzjącego/użytkownika tej zmiany.
Prosimy każdego odwiedzjącego/użytkownika o częste odwiedzanie tej strony. 
 

Nasze Marki